אמא'לה, מה קורה לנו?

הצצה אסטרולוגית וארא תשפ"ב

תגידו, מה קורה לנו מסביב?

מה זה האנשים העצבניים האלה?

רואים ילד קטן בחצר, לא לבוש טוב, מזמינים משטרה.

(במקום לדפוק יפה בדלת ולהעיר לאמא,

היולדת, מסתבר, שהקטן יצא החוצה בכפור אימים)

מתווכחים בטונים גבוהים יותר, משטרה.

בכלל הממשלה משתוללת עכשיו:

איומים על סגר. סגירת שמים. דיונים על קניונים, וצמידים, ומה לא?

קרה משהו בשמים?

קרה.

השמש נכנסה למזל גדי ביום רביעי האחרון.

הצטרפה לאלה שכבר היו שם:

פלוטו, ונוס, מרקורי.

כולם ‘התקשטו’ במזל גדי.

מה הבעיה בגדי?

אין לי שום דבר נגד מזל גדי,

הוא מזל אחראי, נאמן, משתדל לשמור חוק,

רציני, מכבד גבול ומסגרת, ומצפה מכולם להיות כמוהו.

הבעיה היא, כשהוא עובר קצת את הגבול

ועובר לבטא את הצד הלא נחמד שלו:

עמידה עצבנית על ‘חוקי החוק’,

ביקורת עצמית וביקורת על אחרים,

פסימיות, חוסר גמישות, אטימות לשני,

והשראת עגמימות ודכאוניות על הסביבה.

אז למה השמש מבטאת דווקא

את הצד הלא חיובי של גדי?

מדוע שלא תבטא לנו את הצד החיובי?

ותהפוך את כולנו לאחראיים, מסורים,

נאמנים, שומרי חוק וסדר?

למה?

למה הפגנות?

למה עצבים וקוצר רוח?

למה אטימות וחוסר גמישות?

בואו נכיר כלל:

הכל תלוי בזוויות.

אם השמש נותנת זוויות הרמוניות, טובות, (צבועות בכחול)

ההשפעה שלה תהיה הרמונית ומקסימה.

אבל אם השמש תתייצב – כמו השבוע –

עם זוויות לא הרמוניות, (צבועות באדום)

או אז יתבטא בעולם הצד הלא סימפטי של המזל.

הנה, תראו:

אז מה הפתרון?

לכופף את הראש.

לא להיכנס למלחמות אבודות.

לא לנסות לשנות את המערכת.

זה לא הזמן.

המטרה של השמש הגדאית היא, לחנך אותנו.

לחשל אותנו. לגרום לנו לקחת אחריות ולהיות חזקים.

איפה זה פוגש אותך השבוע בחיים האישיים שלך? 

הפעם נתתי לך טעימה מתוך השיעור ‘מזל גדי’ של הקורס אסטרולוגיה יהודית.

והצצה זעירה לנושא ‘הזוויות’, אלו שמספרים לנו את הסודות הקטנים של האדם.

עם מה הוא מתמודד? במה יש לו מזל מיוחד?

או התמודדות מיוחדת? ומה המטרה של כל אלה?

בקורס אסטרולוגיה יהודית תוכלו ללמוד הרבה סודות מהחיים.

תני לי מידע על החלק הראשון של הקורס!
פרטים נוספים במייל:

machonshay@gmail.com
אם אנחנו בעניין חוקים, אשתף אתכן במשהו מדהים:

הרבה תהיתי על היווצרות האסטרולוגיה.

מי התחיל לגבש את החוקים העליוניים הללו?

איך הבינו מי שולט על מה? מי אחראי על מה?

תלמידותיי הנהדרות שולחות לי מידי פעם

מקורות תורניים, מהתלמידי חכמים שלהם בבית…

אז אחת שיתפה אותי פעם בכתוב בספר מקור חיים, פרשת בראשית:

חנוך בן ירד (א’תרפז) כתב דברים אלוקיים

אבל לא נתקבלה באמונתם,

והיה ראשון לחבר ספרים על התכונה (אסטרונומיה ואסטרולוגיה)

והיו לו מלחמות גדולות עם בני קין.

והיה חכם גדול וחסיד והכניס את העמים תחת עבודת הקל,

והוציא תחילה חכמת הכוכבים

ושם דת לכל יושבי שבעת האקלימים

לכל אחד את הדת הנאותה לו לפי טבע אותו אקלים.

וצווה שיעשו מועדים וקרבנות בזמנים מיוחדים

כפי מעלת הכוכבים השולטים באותו אקלים.

אז הוא הוציא את הספר הראשון על אסטרולוגיה 🙂

ומי עסק לראשונה באסטרולוגיה?

עדיין אינני יודעת, אבל מה שברור, שאברהם אבינו היה

מגדולי האסטרולוגים בעולם:

הגמרא בבבא בתרא (טז, ב): “וה’ ברך את אברהם בכל”.

מאי בכל?… ר”א המודעי אומר: איצטגנינות היתה

בלבו של אברהם אבינו שכל מלכי מזרח ומערב משכימין לפתחו”.

ופירש רש”י: ” איצטגנינות – חוזה בכוכבים. משכימים לפתחו – ליטול עצה ממנו”.

הגמרא ביומא (כח, ב) אומרת “שאני אברהם דאיצטגנינות גדולה היתה בלבו”,

ופירש רש”י “איצטגנינות – להיות בקי בהליכות המזלות ותחילות השעות,

דהכי תניא בבבא בתרא – וה’ ברך את אברהם בכל –

איצטגנינות גדולה היתה בלבו, וכל מלכי מזרח ומערב משכימין לפתחו

לשאול במזלות”

החכם רבי אברהם בן רבי חייא הנשיא הוכיח מדברי חז”ל אלו

שאברהם אבינו עסק בחכמה זו, והיא חכמה אמיתית

ושאין בעיסוק בה איסור, שהרי התוה”ק מעידה על אברהם אבינו

בבראשית כו, ה: “עקב אשר שמע אברהם בקולי

וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורתי”,

ובנדרים (לב, א) “א”ר אמי בר אבא בן ג’ שנים הכיר אברהם את בוראו,

שנאמר “עקב אשר שמע אברהם בקולי” חושבניה מאה ושבעין ותרין”.

והיינו שאברהם חי קע”ה שנים ושמר מצוות במשך עק”ב שנים!!

נמצא שאברהם אבינו הכיר את כבוד קונו בהיותו בן שלש שנים

ובכל זאת עסק באיצטגנינות בשעה שהתורה העידה בו

ששמר את מצוות ה’.

וכותב הראב”ח : “ומכאן נאמר על חכמת מהלכות הכוכבים שאין בה שום אשמה…

 ונראה עוד ממנו שחכמת מהלכות הכוכבים חכמת אמת היא

וראוי להחזיק בה וללמוד אותה,

מפני שהקב”ה אמר לאברהם אבינו
“צא מאיצטגננינות שלך, שאין מזל לישראל”,

ולא אמר “צא מאיצטגנינות מפני שאינה חכמה

ולא ריאותיה אמת ולא ראויה ללמוד אותה”.

 (מהספר האיצטגנינות באספקלריא של תורה להרב אליעזר פישר שליט”א)

זהו. נשאיר חפירות גם לשבוע הבא 🙂 

**********************

החומר הוא חלק מקורס אסטרולוגיה יהודית.
לפרטים על הקורס פני למייל machonshay@gmail.com

 *********************

שיהיה לך שבוע מדהים,

שיינדי אייזנבך

מאבחנת, יועצת ומטפלת רב תחומית

02-5710188   053313012

מתעניינת בלימודים?

צרי קשר עוד היום!​

שיינדי אייזנבך / חזון איש 26 רמת שלמה ירושלים / 02-5710188  /  0533130123  /  machonshay@gmail.com  / www.machonshay.co.il