תרשים זה מייצג את האדם ברגע לידתו.
הוא נמצא באמצע,
סביבו מסודרים כל כוכבי הלכת (בתוך העיגול)
וכוכבי השבת (מסביב לעיגול)
כפי שהיה ברגע לידתו