קטגוריות
Uncategorized

מי מפחד מליקוי חמה?

מי מפחד מליקוי חמה?

בד’ חשון תשפ”ב, 4.12.2021 התרחש ליקוי חמה מלא שנצפה באזור אמריקה הדרומית ודרום אפריקה.

הליקוי התרחש בעת מולד הירח, כאשר הירח עמד בדיוק בין כדור הארץ לשמש, והסתיר את השמש בשעה 6.40 בבוקר, למשך 1.54 דקות.

כאשר הליקוי מלא, צלו של הירח המוטל על כדור הארץ מפיל חשיכה מוחלטת במקומות שונים באמצע היום. כאשר הליקוי חלקי, ההחשכה אינה מוחלטת, אך מורגשת ביותר במקומות שונים בתבל. 

כתוצאה מכך חלים שינויים דרמטיים במיוחד בטבע: חיות רובצות כבאמצע הלילה, פרחים סוגרים את עלי הכותרת שלהם, הטמפרטורה יורדת במידה ניכרת וכוכבים מנצנצים.

 

במרוצת ההיסטוריה פיתחו העמים עמדות שונות בנוגע לליקויי החמה. הדעה הרווחת הייתה, כי ליקוי החמה הוא אות מבשר רעות, המלמד על אסונות קרבים ובאים.

כבר בנביא אנו מוצאים התייחסות לפחדים אלו, וכך אומר הנביא ירמיהו (פרק י’): “כה אמר ה’ אל דרך הגויים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה”. היינו, שאל להם לבני–ישראל לחשוש מליקוי המאורות, ורק על הגויים לחשוש מכך.

בגמרא (סוכה כט, א) מוסבר שפסוק זה נאמר “בזמן שישראל עושין רצונו של מקום”, שאז אין הם צריכים לחשוש מליקויי החמה או הלבנה. אולם באופן כללי יש בכך סימנים רעים.

הגמרא עורכת הבחנה בין ליקוי חמה לליקוי לבנה, ואומרת: “בזמן שהחמה לוקה – סימן רע לעובדי כוכבים, לבנה לוקה – סימן רע לשונאיהם של ישראל”. בהמשך מביאה הגמרא ארבע חטאים שבגינם יש ליקוי חמה, וארבע חטאים שבגינם יש ליקוי ירח.

זה מעניין: ליקוי המאורות – חמה או לבנה – הם מאורעות שטבועים בטבע הבריאה באופן כזה שהם מתרחשים בזמנים קבועים, ועד כדי כך שאפשר לחשב מראש מתי יתרחשו הליקויים הבאים; ואם–כן, כיצד אפשר לומר שליקוי המאורות מתרחש בגלל חטאים מסוימים, בה בשעה שמדובר בעניין הכרחי מצד חוקי הטבע, שאינו בר–שינוי?

לפני שנענה את התשובה לשאלה, נצטרך קודם להבין איך נוצר ליקוי:

מסלול כדור הארץ סביב לשמש אינו מעגלי אלא מעט אליפטי (דמוי ביצה). ולכן המרחק בין השמש וכדור הארץ משתנה. לעיתים השמש קרובה יותר לכדור הארץ ולעיתים רחוקה יותר. הדבר נכון גם לגבי הירח הסובב את כדור הארץ – לעיתים הוא קרוב יותר לכדור הארץ ולעיתים רחוק יותר.

אילו הירח היה סובב את כדור הארץ בדיוק באותו מישור בו מקיפה כדור הארץ את השמש, היו שני ליקויים בכל חודש:

פעם בחודש היה ליקוי חמה, כאשר הירח היה עובר בין השמש והארץ (זה היה קורה בכל תחילת חודש, בכל “מולד” ירח); ופעם בחודש היה ליקוי לבנה, כאשר הירח עובר מאחורי כדור הארץ, שהיה מסתיר את אור השמש מהירח (זה היה קורה באמצע החודש, כאשר הירח מלא ונמצא בדיוק מול השמש).

אבל הירח אינו מסתובב בדיוק בין כדור הארץ ובין השמש. הוא מסתובב באלכסון (לא באותו מישור), ולכן, רק לפעמים הוא עובר בדיוק בין הארץ לבין השמש. אז, ורק אז, יש ליקוי חמה. ורק לפעמים הוא עובר בדיוק מאחורי הארץ, ואז יש ליקוי לבנה..

כאשר מתרחש ליקוי חמה, הירח מטיל חרוט של צל מלא על שטח מסוים בכדור הארץ. עבור כל מי שמצוי באזור הצל המלא, תהיה השמש מוסתרת לחלוטין על ידי הירח.

מסביב לאזור הצל המלא מצוי אזור הצל החלקי. עבור אדם המצוי בתחום הצל החלקי, תוסתר חלק מהשמש, וככל שמרחקו של האדם מאזור הצל המלא קטן יותר, כן יקטן החלק מהשמש שייראה לעיניו.

אז אם זה תופעת טבע, איך זה קשור למעשים של בני ישראל?

הרבי מליובאוויטש זצ”ל מסביר את העניין בצורה מרתקת ביותר:

הקב”ה ברא את העולם באופן כזה, שמפעם לפעם, בזמנים קבועים וידועים מראש, יאיר בעולם מזל קשה, ובאותו יום ממש יתרחש ליקוי לבנה או ליקוי חמה, בכדי שבני אדם יהיו מודעים למזל הקשה השולט ביום זה.

מזל קשה זה גורם להתפרצויות של פורעניות שונות, וגורם לכך שמשמים מקפידים יותר על מי שיחטא באחד מהחטאים המנויים בגמרא.

כאשר בני ישראל עושים רצונו של מקום, אין הם צריכים לדאוג מן הפורענות, מכיוון שאין על מה להעניש אותם.

הליקוי עצמו אינו תוצאה ממעשה בני אדם; הליקוי הוא רק סימן על זמן פורענות, שנקבעו מלכתחילה בטבע הבריאה באופן שאי אפשר לשנותו. והפורענות מגיעה לאדם שאינו שומר את ציווי ה’.

ידוע בדברי חז”ל, שהמזלות אחראים בין השאר על הנטיות הטבעיות של בני אדם. ולכן, כאשר מאיר בעולם מזל טוב, מתגלים אצל אנשים נטיות למעשים טובים, וכאשר מאיר מזל קשה, מתגלים נטיות רעות הדוחפות את האדם שאינו עובד על מידותיו, לפעמים בתת–מודע, למעשים שליליים.

חשוב להבהיר, שנטיות אלו אינן מכריחות את האדם לנהוג לפיהן. האדם רק נמשך יותר מטבעו לכיוון אותן נטיות, אבל ביכולתו, בכוח בחירתו החופשית, לבחור גם להיפך מנטייתו הטבעית.

לכן, בשעה שמתרחש ליקוי חמה או ליקוי לבנה, מופיעות בעולם נטיות שליליות, העלולות לגרום להתפרצות פתאומית ובלתי צפויה של מתחים שהצטברו, בין השאר בדרך של התלקחות אלימה בין מדינות ועמים או בין אדם לחברו.

לפי זה מובן גם מפני מה דווקא כלפי ישראל נאמר “אל תחתו”, ואילו כלפי הגויים נאמר “יחתו” :

מכיוון שהליקוי גורם לביטוי נטיות שליליות, הרי הגויים, הנתונים למרות כוחות הטבע, מתקשים להתעלות ולהשתחרר ממגבלות הטבע כדי להתגבר על הנטיות הטבעיות למעשים שליליים. והיות ורוב הסיכויים שנטיות שליליות אלו ימצאו את ביטויים במעשים שליליים, הרי הגויים רואים ביום זה פוטנציאל להתלקחות מאבקים ואלימות, היכולים להוביל לאסונות מסוגים שונים.

אבל בני ישראל, מכיוון שעל ידי השקעה בעבודת ה’ יכולים הם לעלות למעלה מההגבלות והמדידות של הטבע, לכן “אין מתיראין מכל אלו”. ועד כדי כך, שלא זו בלבד שהם מצליחים להתגבר על אותן נטיות שליליות, אלא שמלכתחילה אינם מתחשבים באותות השמים, שהרי הנהגת הקב”ה עם הצדיקים – “ועמך כולם צדיקים” – היא הנהגה ניסית גלויה שלמעלה מן הטבע.

 

ומה אומרים האסטרולוגים?

באסטרולוגיה מתייחסים לזמן של ליקוי חמה שזמן שדברים שהיו רדומים מתחת לפני השטח, מתפרצים. הזמן הוא שבועיים לפני הליקוי ועד שבועיים לאחר הליקוי. אירועים המתרחשים בפרק זמן זה, מניעים תהליכים של גילוי דברים אצורים ונסתרים.

אם נסתכל במבט לאחור על זמני ליקוי חמה, אנו מוצאים אכן אירועים מקומיים או עולמיים, שהתפרצו והשפיעו על כל התקופה, כמו מלחמה, תוקפנות (מזכיר את ההתפרעויות בארה”ב ובאירופה) בצורת, רעידות אדמה, הוריקנים, סערות. ובאותה מידה גם דברים חיוביים ושמחים שאנשים חיכו להם זמן רב, התפרצו והגיעו בזמן זה, כמו: הכתרה, זכייה בתפקיד, חתונה, לידה, מעבר דירה, גילוי, זכייה בסכום כסף גדול.

גם באסטרולוגיה מתייחסים לזמן ליקוי כאל זמן שמאלץ את האדם להתפתח:

כשאדם נקלע לאירוע קשה בחייו: אובדן, עקירה, פרידה, מחסור, בצורת, מחלה, מלחמה, אובדן הכנסה וכל קושי, הוא פונה לשמים. הוא שואל איפה טעיתי, מה עלי לתקן. צרות מעוררות חשבון נפש. אך, האדם שחי בחשבון נפש, ומנסה לחיות לפי רצון ה’, אינו זקוק לטלטול מעורר ועל כן הוא לא חווה תקופה זו כתקופה קשה או מלחיצה. אלא להיפך, דברים טובים שהיו חבויים מבצבצים החוצה ומתחילים ללבלב.

גם אירועים טובים שמתרחשים יוצרים מציאות חדשה שדורשת זמן עיכול עד להתגבשות התהליך והפנמתו. והם משנים את האדם או את תבנית חייו.

 

מאמרים נוספים

האם ההורוסקופ אמיתי?

האם ההורוסקופ אמיתי? הצצה אסטרולוגית בא תשפ”ב את אוהבת להציץ איתי כל שבוע במתרחש בשמים? אני שמחה ממש. תמיד יש את אלה שיפהקו ויגידו: מה

קרא עוד

כבר רבת עם מישהו השבוע?

כבר רבת עם מישהו השבוע? הצצה אסטרולוגית שמות תשפ”ב מי הילד המתוק שלך? ומי הילד הממורמר? ומי המרצה? ומי השתלטן? מה, אין לך עדיין אחד

קרא עוד

מי מפחד להתארס?

מי מפחד להתארס? שלום לך יקרה, חייבת לשתף אותך בצירוף מקרים נדיר שקרה לי השבוע: ביום ראשון בצהריים, נפגשתי עם אמא שרצתה לקבל הכוונה, איך

קרא עוד

את מגיעה להישגים בקלות?

את מגיעה להישגים בקלות? את מכירה את אנשים האלה, שנולדו עם ‘כפית זהב בפה’? נראה שהכל הולך להם בקלות. הם נולדו למשפחות הנכונות, בזמן הנכון,

קרא עוד

רוצה לדעת עוד על אסטרולוגיה?

שיינדי אייזנבך / חזון איש 26 רמת שלמה ירושלים / 02-5710188  /  0533130123  /  machonshay@gmail.com  / www.machonshay.co.il